Y|K Hukuk Bürosu- Law Office- Cabinet Juridique
Kurucu Ortakları
Av. Ahu Uslu Yılmaz

Ahu Uslu Yılmaz 1976 yılı İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi “International Business Law” alanında tamamlamıştır.

Ahu Uslu Yılmaz, Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında avukat, yönetici avukat görevi ile uzun yıllar çalışmasının ardından büyük şirketlerde hukuk direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

16 yılı aşkın profesyonel tecrübeden sonra mesleki bilgi ve deneyimini Av. Başar Kaya ile birlikte kurduğu Y|K Hukuk Bürosu’nda devam ettirmeye karar vermiştir.

Ahu Uslu Yılmaz, şirketler hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, sözleşme hukuku, iş hukuku, bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer mali piyasalar ile ilgili mevzuat, ticaret hukuku, özelleştirme, yazılım ve lisans sözleşmeleri, franchising ve bayilik sözleşmeleri konularında uzmandır. Pek çok uluslararası önemli projelerde şirketin kuruluş işleminden başlayarak şirketin tüm faaliyetlerinin hukuki alt yapısının oluşturulması işlemleri de dâhil pek çok işlemde hukuksal danışmanlık hizmeti vermiştir.

Ahu Uslu Yılmaz, İngilizce ve Fransızca bilmekte olup, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Av. Başar Kaya

Başar Kaya, 1980 yılı Çanakkale doğumludur. Lise eğitimini İbrahim Bodur Anadolu Lisesi, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi “Ekonomi Hukuku” alanında tamamlamıştır.

Başar Kaya, Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında avukat, yönetici avukat görevi ile uzun yıllar çalışmasının ardından büyük şirketlerde hukuk müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

14 yılı aşkın profesyonel tecrübeden sonra mesleki bilgi ve deneyimini Av. Ahu Uslu Yılmaz ile birlikte kurduğu Y|K Hukuk Bürosu’nda devam ettirmeye karar vermiştir.

Başar Kaya, banka ve finans hukuku, vergi hukuku, proje finansmanı, alacak yapılandırma hukuki süreçleri, gayrimenkul hukuku, fikri mülkiyet hukuku, icra iflas hukuku, sözleşme hukuku, iş hukuku, aile hukuku, enerji hukuku konularında uzmandır. Başar Kaya, yabancı yatırımlı pek çok projede, yatırımcılara varlık tespiti ve hukuki risk analizi konularında önemli hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Başar Kaya, İngilizce bilmekte olup, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.