Çalışma Alanlarımız

Müvekkillerimize En Değerli Katkımız Önleyici Hukuk Hizmetimizdir.
perakende sektörüPERAKENDE SEKTÖRÜ
Y|K Hukuk Bürosu Kurucu Ortakları Av. Ahu Uslu Yılmaz ve Av. Başar Kaya, geçmiş iş yaşamlarında, perakende sektörünün lideri konumundaki holdinglerde ve önemli hukuk ofislerinde yöneticilik görevini üstlenmiş ve sektöre ilişkin derin tecrübeler edinmişlerdir. Y|K Hukuk Bürosu, bu tecrübeler çerçevesinde, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mağaza yatırımları kapsamında başta kira sözleşmeleri, perakende sektörünü ilgilendiren yasal mevzuat kapsamında hukuki görüşlerin hazırlanması, yurtiçi-yurtdışı franchise ve bayilik sözleşmeleri, perakende sektörüne özgü iş hukuku ve tüketici uyuşmazlıkları, tedarik zinciri, medya, iletişim ve sponsorluk süreçleri, taklit ve korsanla mücadele, patent-marka ve tasarım tescilleri, lojistik ve depolama süreçleri, yüksek meblağlı otomasyon yatırımları, satın alma, ürün kalite ve güvenliği süreçleri, mesafeli satışlar ve bu süreçlere ilişkin her türlü konuda hukuki görüş sunulması, risk analizi yapılması, belgelerin ve sözleşmelerin hazırlanması ile müzakeresi safhalarında yüksek düzeyde bilgi, deneyim, uzmanlık ve yönetim becerisine sahip bulunmaktadır.
şirketler ve ticaret hukuku ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerinin yatırımlarının yapılanmasında doğabilecek gereksinimlerini karşılamak ve işlemlerinde karşılaşabilecekleri hukuki meseleleri çözmek için kapsamlı hukuksal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Y|K Hukuk Bürosu’nun çalışma alanları, şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kuruluşu, hissedarlık sözleşmeleri ve kurumsal yönetim, çıkış stratejileri ve hisse opsiyonu planları uyarınca diğer dokümantasyonların hazırlanmasını da içermektedir. Y|K çoğu zaman yukarıda sayılan alanlarla ilgili, özellikle rekabet, vergi, iş ve iflas hukuku gibi alanlarda, müvekkillerine hukuksal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Y|K şirketler hukuku hizmetleri dahilinde çeşitli idari izin, ruhsat ve lisans alımlarını da gerçekleştirmektedir.
sözleşmeler hukuku SÖZLEŞMELER HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu’nun öne çıkan uzmanlıklarından biri de sözleşmeler hukukudur. Gerek özel kuruluşlar gerek ise de kamu kurumları ile müvekkil şirketler arasında imzalanacak olan sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve incelenmesi, hukuki görüşlerin sunulması, closing-sign off işleminin tamamlanması, var olan riskler bakımından müvekkillerine detaylı bir hukuki rapor sunulması ve tüm sözleşme müzakere süreçlerine katılım sağlanması konularında önemli bir deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Bu uzmanlık, her türlü mal ve hizmet satın alınması ile ilgili sözleşmeler, kira sözleşmeleri, hisse devir, ortaklık, garanti, inşaat sözleşmeleri, leasing, yazılım, lisans, franchise, bayilik, dağıtım, tedarik, satış, yatırım, ihale, yap işlet devret sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her çeşit sözleşmenin oluşturulmasını, müzakeresini ve incelenmesini kapsamaktadır.
birleşme ve devralmalar BİRLEŞME VE DEVRALMALAR
Birleşme ve devralmalar alanında geniş tecrübeye sahip olan Y|K Hukuk Bürosu, hem yerli hem de yabancı hedef şirketleri içeren birçok uluslararası birleşme ve devralma projesinde danışmanlık yapmıştır. Due Diligence çalışmalarında önemli düzeyde deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Y|K ekibi, bu işlemlerde, söz konusu işlemin yapılandırılması, işleme dair sözleşmelerin oluşturulmaları ve müzakereleri ve ilgili rekabet, vergi, sermaye piyasaları ve diğer mevzuata uyumluluk konularında hukuksal danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, gerekli izinlerin teminini sağlamaktadır.
fikri mülkiyet FİKRİ MÜLKİYET
Y|K Hukuk Bürosu, marka ve patent vekili yetkisine sahip profesyonelleri aracılığıyla, müvekkillerine, fikri mülkiyet haklarının doğumu, korunması, devralınması ve devredilmesi konularında hizmet vermektedir. Y|K Hukuk Bürosu, marka, patent, tasarım hakkı başvurularının hazırlanması, yapılması ve takibi konularında, telif hukukuna konu olan lisans ve teknoloji devri sözleşmelerinin müzakeresi aşamalarında da hizmet vermektedir. Y|K Hukuk Bürosu, dava konusu olmuş olan fikri mülkiyet ihlalleri ve bunlara yönelik kararların tenfizi konularında da müvekkillerini temsil etmektedir. Y|K Hukuk Bürosu’nun fikri mülkiyet alanındaki tecrübesi, alan ismi, taklit ve haksız rekabet davaları ve ticari sır ihlallerini de kapsamaktadır.
yabancı yatırımlar YABANCI YATIRIMLAR
Y|K Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine Türkiye’deki yatırımları hakkında ortak girişim, şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşu, kurumsal yönetim, yönetim değişikliği, hissedar hakları, yöneticilerin sorumlulukları, devralmalar ve teşvikler, ruhsat başvuruları, fikri mülkiyet, iş hukuku ve genel ticaret hukuku gibi diğer ilgili konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Y|K yıllar içinde, birleşmeler, devralmalar, işletme ve varlık transferleri ve yabancı yatırımcılar ve onların işbirliği yaptığı yerel şirketler arasında ortak girişim araçlarının kurulması konularında engin bir deneyim edinmiştir.
özelleştirme ÖZELLEŞTİRME
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerine özelleştirme süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Telekomünikasyon, finans, çimento, petrol, çelik, otomotiv, havalimanı yönetimi ve tütün sektörleri başta olmak üzere; Türkiye’deki özelleştirme programının başından itibaren birçok yabancı yatırımcıyı, önde gelen Türk holding ve konsorsiyumlarını, kamu teşebbüslerine yatırım, halka arz, tahsisli satış, hisselerin blok satışı, aktif varlık satışı ve diğer işlemlerde temsil etmiştir.
ıt / iletişim  IT / İLETİŞİM
Y|K Hukuk Bürosu, hızla değişim gösteren enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında, teknoloji ve yazılım lisans işlemleri, telif hakları, patent ve marka başvuruları, internet hukuku, mevzuata uyumluluk, gizlilik ve güvenlik gibi hususlarda tecrübe edinmiştir. Buna örnek olarak ekibimiz, Türkiye’nin önde gelen ISP’lerini, lisans alma ve teknoloji sözleşmelerini de içeren çeşitli işlemlerde temsil etmiştir. Y|K Hukuk Bürosu, ayrıca Türkiye’nin önemli yazılım geliştirme ve teknoloji hizmetleri şirketlerini temsil etmiş olup uyumluluk konularından, müşteriler ve önemli yazılım sağlayıcıları ile imzalanan sözleşmelerin hazırlanması ve müzakereleri konularına kadar şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir.
enerji hukuku ENERJİ HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu, Türk kamu kuruluşlarının yabancı yatırımcılar ve ilgili konsorsiyumlara devri, ihalelere katılım, hukuki incelemelerin yürütülmesi, sözleşme müzakereleri, mevzuat ve uyum hizmetleri dahil olmak üzere birçok aşamada hizmet vermiş olmaları sebebiyle enerji sektöründe önemli bir tecrübeye sahiptir.
sermaye piyasaları hukuku SERMAYE PİYASALARI HUKUKU
Y|K ekibi, yabancı ve yerli yatırım bankalarını ve garantörleri, borçlanma araçları konusunda ve hisse senedi piyasalarındaki finansman işlemleri alanında temsil etmiştir. Y|K Hukuk Bürosu, ayrıca, önde gelen Türk ve uluslararası yatırım şirketlerine ve borsada işlem gören birçok Türk kuruluşa, sermaye piyasası mevzuatı, düzenli raporlama, açıklama, kurumsal yönetim uygulamaları ve diğer uyum konularında danışmanlık hizmeti vermiştir.
rekabet hukuku REKABET HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu’nun çalışmaları, rekabet ihlallerini önlemeye yönelik görüşler, muafiyet ve onay başvuruları, rekabet soruşturmalarına cevap verme ve ilgili dava takipleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle anti tröst ve rekabet hukuku konularında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerini, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, dikey ve yatay sınırlamalar, yıkıcı fiyat uygulaması, tekelleşme, hâkim durumun kötüye kullanılması, devlet yardımı, fikri mülkiyet sorunları, belli sektörleri düzenleyen mevzuatlar, kamu ihaleleri ve tüketicinin korunması konuları da dâhil olmak üzere rekabet hukukunun her dalında temsil etmektedir. Y|K Hukuk Bürosu, ayrıca müvekkillerine lisans, dağıtım, pazarlama ve satım sözleşmelerinin akdedilmesi veya ticari ortaklık faaliyetleri gibi gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin tekel oluşumuna etkileri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
iş hukuku İŞ HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu, iş hukukuna hâkim olan ilkeleri temel alarak, iş sözleşmelerini hazırlamak, başta perakende sektörü olmak üzere perakende ve diğer sektörlerin dinamiklerine uygun İş Kanunu’nda tanımlı çalışma biçimleri temelinde iş sözleşmeleri oluşturmak, gerek İşveren gerekse İşçi tarafında, toplu ve bireysel iş hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin çok yönlü hukuki görüşler sunmak, iş akdinin sonlandırılması öncesinde çok boyutlu hukuki risk analizi sunarak müvekkil şirketleri bilgilendirmek ve yasaya uygun en doğru fesih sürecini oluşturmak, iş akdinin imzası ile sona erdirilmesi hususlarında gereken belgeleri hazırlamak, iş hukuku uyuşmazlığında karşılaşılabilecek olasılıkları değerlendirmek konularında tecrübe sahibidir. Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerini iş davalarında temsil etmek ve kamu kurumlarının müvekkil şirket nezdinde gerçekleştirebileceği teftiş ve denetimlerde müvekkili temsil etmek, denetimler sonucu düzenlenen para cezası ve idari yaptırımlara gerek kurum gerek yargı mercileri nezdinde itiraz etmek konularında başarılı sonuçlar elde etmiştir. Y|K Hukuk Bürosu’nun, çok uluslu şirketlerin belirli uzmanlık alanları için istihdam etmiş oldukları expat çalışan ve yöneticilerin iş sözleşmelerinin yasaya uygun olarak itina ile düzenlenmesi, bakanlık nezdinde çalışma izin süreçlerinin takibi konusunda geniş bir tecrübesi bulunmaktadır.
uyuşmazlıkların çözümlenmesiUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerini çeşitli ticari, idari ve şahsi uyuşmazlıklarda temsil konusunda tecrübe sahibidir. Bu tecrübe özellikle, perakende, bankacılık, sermaye piyasaları ve finansal işlemlere ilişkin olmak üzere; dava takibinden tahkime, arabuluculuk, uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümü, mahkeme kararlarının ve hakem kararlarının tenfizine ve alacak tahsiline kadar uzanmaktadır.
alacak yapılandırılması ALACAK YAPILANDIRILMASI
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ticari alacak ve borçlarının yargı mercilerine intikal etmesinden önce yapılandırılması yönünde hukuki görüş sunulması, risk analizi yapılması, alacakların teminatlandırılması sureti ile protokol ve benzeri yazılı mutabakat metinlerinin oluşturulması, müzakere süreçlerine iştirak ederek müvekkillerinin talepleri doğrultusunda arabuluculuk ve hakemlik görevinin üstlenilmesi ile ilgili hizmet vermektedir.
gümrük ve dış ticaret mevzuatı GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkil şirketlerin ihracat ve ithalat işlemlerinde tabi olacağı mevzuatlar hakkında hukuki görüş sunmak, müvekkillerinin dış ticaret yapılanmalarında ikili ve çok uluslu anlaşmalarla ilgili olarak hukuki analiz çalışmaları yapmak, yaşanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini idari ve yasal merciiler önünde temsil etmek konusunda bilgi ve deneyime sahiptir. Y|K Hukuk Bürosu, dış ticaret mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıklarda, para cezası ve idari yaptırımların itiraza ve davaya konu edilmesi safhalarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
bankacılık ve finans hukukuBANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
Y|K Hukuk Bürosu, proje finansmanı, varlığa dayalı seküritizasyon, ticaret ve şirket finansmanı, vergi bazlı yapısal finansman, sendikasyon kredisi piyasalarından doğan borçlanmalar dahil olmak üzere; kapsamlı finans işlemleri hakkında deneyim sahibidir. Y|K Hukuk Bürosu, Türkiye’de faaliyette bulunan çeşitli banka ve finansal kuruluşlara, mevzuat ve hukuki düzenlemeler, günlük operasyonel işlemler ve uyum konuları dâhil olmak üzere her türlü bankacılık işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir. Y|K Hukuk Bürosu, önde gelen Türk finansal hizmet kuruluşlarına, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve emlak yatırım işlemleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
hukuk eğitimleriHUKUK EĞİTİMLERİ
Y|K Hukuk Bürosu, müvekkillerin faaliyet alanlarına göre ilgili yasal mevzuatlar, yasal mevzuat uyum çalışmaları, şirket içinde ilgili departmanların uygulamaya yönelik sorunları ve çözüm önerileri kapsamında şirketlere hukuk eğitim programları düzenlemektedir.
gönüllü hukuki hizmet (pro bono)  GÖNÜLLÜ HUKUKİ HİZMET (PRO BONO)
Y|K Hukuk Bürosu, yukarıda sayılanların dışında, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve farklı sivil toplum kuruluşlarına gönüllü hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve ihtiyacı olan kişileri davalarda herhangi bir vekâlet ücreti talep etmeksizin temsil etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçin.